فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» کنترل کننده های ولتاژ متناوب

دانلود مقاله ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺩﺭ ﺳﺪ ﮐﺮﺧﻪ

در عصر کنونی که به اعتقاد بسیاری عصر انرژی است ، انرژی الکتریکی ، تولید بهینه و مصرف صحیح آن از مهمترین مباحث به شمار می آید . در کشورمان ایران در دوره سازندگی با رویکرد تولید داهل ، نقش انرژی به عنوان یکی از ابزار های اساسی توسعه بسیار مشهود است .

در این سال ها متخصصان داخلی با تلاش بسیار سعی بر ساخت کامل تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور داشته اند و در بسیاری از موارد نیز به نتیجه رسیده اند .

دانلود مقاله ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺩﺭ ﺳﺪ ﮐﺮﺧﻪ

دانلود مقاله ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺩﺭ ﺳﺪ ﮐﺮﺧﻪ

 


دسامبر 11th, 2014 | | دسته : برق قدرت
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر