» نرم افزار های برق قدرت

آشنایی با نرم افزار های پرکاربرد رشته برق

نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی :

این دسته از نرم افزارها کمک بسیار بزرگی به مهندسان می کند. یک مهندس می تواند با استفاده از این نرم افزارهای مدارهای مورد نظر خود را طراحی کند و با استفاده از شبیه سازهای مختلف، مدار خود را در یک محیط بسیار نزدیک به محیط واقعی شبیه سازی کند. با این کار در زمان و هزینه صرفه جویی می شود و این صرفه جویی مهم ترین علت استفاده از اینگونه نرم افزارهاست.

آشنایی با نرم افزار های رشته برق

آشنایی با نرم افزار های رشته برق

نرم افزارهای طراحی برد چاپی:

برد مدار چاپی یا PCB همان بردی است که قطعات روی آن قرار می گیرد. تمام سیم کشی ها روی برد چاپ می شود و دیگر نیازی نیست که قطعات را با سیم به هم وصل کنیم. اینجاست که یک نرم افزار به کمک مهندس برق آمده و  او را در این راه یاری مینماید.


آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ | | دسته : برق قدرت
مهندس +1 یادت نره !