» نحوه ی نمایش عدد روی سون سگمنت

مهندس +1 یادت نره !