فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» فیلتر در برق

دانلود رایگان مقاله فیلترها

اصولاً فیلتر به دستگاه یا وسیله ای گفته می شود که برای جدا کردن 1 باند فرکانسی از باندهای دیگر و یا حذف نویز یا سیگنالهای مزاحم استفاده می شود.

فیلترها به طور عمده 2 کاربرد دارند

filter

filter

1-جداسازی یا تفکیک سیگنال: زمانی استفاده می شود که سیگنال با استفاده از نویز – تداخل و سیگنالهای دیگر آلوده شود مثال: اندازه گیری فعالیت الکتریکی قلب کودک در زمان بودن در رحم که سیگنال خام یا اصلی در اثر صدای ضربان قلب مادر یا تنفس او خراب می شود لذا بایستی سیگنال اصلی از بقیه سیگنالها تفکیک شود.

2-بازیابی سیگنال: وقتی که یک سیگنال در مسیر خاصی مشوش یا خراب شود.

مثال:1 ضبط ساده که از وسایل آماتور ساخته شده است ممکن است فیلتر شود تا صدای بهتری را نمایش دهد.

2-1 هر فیلتر دارای 3 پاسخ اصلی است

1) پاسخ پله                  2) پاسخ ضربه              3) پاسخ فرکانسی

هر 3 این پاسخ ها دارای اطلاعات یکسان ولی در فرمتهای مختلف می باشند.

3-1) 2 روش در طراحی فیلترها (عموماً دیجیتال) وجود دارد

1) روش کانولوشنسیگنال ورودی با پاسخ ضربه فیلتر دیجیتال (روش کانولوشن)

2) روش طراحی فیلتر دیجیتال با روش بازگشتی  (روش بازگشتی)

به فیلترهایی که به روش کانولوشن طراحی می شوند اصطلاحاً فیلتر FIR[7] یا فیلترهای دارای پاسخ ضربه محدود می گویند و به فیلترهایی که به روش بازگشتی طراحی می شوند اصطلاحاً فیلتر یا فیلترهای دارای پاسخ ضربه نامحدود گویند.


می 26th, 2013 | | دسته : الکترونیک، برق قدرت، مخابرات
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر