» فارسی نویسی در lcd گرافیکی بسکام

مهندس +1 یادت نره !