» شبیه سازی کنترل دور موتور با متلب

مهندس +1 یادت نره !