» دیکشنری لغان و اصطلاحات برق قدرت

مهندس +1 یادت نره !