فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» دانلود مقاله تاریخ علم

دانلود مقاله تاریخ علم

علم بزرگترين و مهمترين ابزار رفع نياز است و همين نيز باعث اهميت علم مي باشد. اگر علم به اين پيشرفت ها نمي رسيد، شايد اينقدر اهميت پيدا نمي کرد؛ همان طور که فلسفه به چنين ارزشي در ميان عموم نرسيد؛ با وجود آنکه فلسفه دانشي کل نگر است و در واقع مباني علم را بايد در آن جستجو کرد، اما براي عموم مردم علم از اعتبار بسيار بيشتري برخوردار است.

.فن آوري  فرزند علم است و براي انسان قدرت و رفاه به همراه آورده است، همين پيامدها به علم اعتبار و ارزشي بخشيده که مدت هاست که علم حتي ابزار رقابت و نفي دين نيز شده است. و بسياري از آموزه هاي اصيل اديان به جرم اينکه علمي نيستند، حذف مي شود. بشر احساس مي کند که علم مي تواند به او قدرت و توانايي ببخشد که او را از هر نيروي ماورايي بي نياز کند. کما اينکه تحقيقات علمي امروزه موفق به شبيه سازي حيوانات نيز شده است و چه بسا انسان را نويد “خلق” نيز بدهد.

به اين ترتيب علم از يک سو براي اجتماع انساني داراي برکاتي است و براي انسان به عنوان يک پديده ي معنوي موجب شکوفايي وجودي است. و از سوي ديگر برخي از اصحاب علم تجربي، با تاييد و اعتبار بخشي صرف به علم تجربي، ساير منابع معرفتي و معنوي بشر را زير سوال برده و نفي مي کنند. نيز در گذشته علم به عنوان يک ارزش معنوي بيش تر مورد توجه بود، و امروزه بيشتر به دليل کارکرد هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن مورد توجه قرار مي گيرد.

علم پديده اي بدون سمت و جهت است. في نفسه توليدي ارزشمند است اما اينکه براي جامعه نيز ارزش مند است يا خير، نحوه ي استفاده از آن است که خوبي و بدي آن را تعيين مي کند. ترديد به علم زماني است که يافته هاي علم، تبديل به سلاح هاي کشتار جمعي مي شوند و عليه بشريت به کار مي روند.

تاریخ علم

تاریخ علم


ژانویه 15th, 2014 | | دسته : مقاله و پایان نامه
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر