فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» دانلود طرح توجیهی تولید مربا و شربت

دانلود طرح توجیهی تولید مربا، شربت، شور، ترشی و حلوا

موضوع طرح آماده برای خرید: تولید مربا، شربت، شور، ترشی و حلوا

از بزرگترین دغدغه های انسان از اعصار پیشین تا امروز تامین خوراک و غذای مورد نیاز خود بوده است که در دوره های مختلف به شیوه های گوناگون نمود پیدا کرده است. انسان های پیشین به دلیل دسترسی نداشتن به تکنولوژی مواد غذایی مورد نیاز خورد را به سختی تهیه می کرده است. امروزه نیز با ظهور و پیشرفت تکنولوژی همچنان این مشکل به علت رشد زیاد جمعیت به قوت خود باقی است. حتی بعضی از دانشمندان علم اقتصاد بحران غذا را به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات بشر در آینده تصور می کنند. در بین این عالمان توماس مالتوس از مشهورترین اقتصاددانان بدبین بر این باور است که جمعیت بشر به صورت تصاعد هندسی رشد می کنند ولی رشد مواد غذایی به دلیل وجود محدودیت هایی مانند آب و زمین و .. به صورت تصاعد حسابی است. بنابراین در آینده رشد جمعیت از رشد تولید مواد غذایی پیشی می گیرد و قحطی و گرسنگی سراسر جهان را فرا می گیرد. لذا در این زمان تولید مواد غذایی بسته بندی شده که مدت نگه داری آن ها زیاد است ضروری به نظر می رسد.

تولید مربا، شربت، شور و ترشی

تولید مربا، شربت، شور و ترشی


دسامبر 21st, 2013 | | دسته : طرح تولیدی
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر