فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» دانلود جزوه ی UPS

دانلود جزوه ی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻐذیه ی اﺿطراری (UPS)

UPS مخفف واژه ی unintrruptable power system می باشد .که ‫از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﺿطراری ﺑرای ﻣواﻗﻊ ﺣﺳﺎس اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.اﻟﺑﺗﮫ از اﻧواع‬ ‫اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ‪ups‬ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺑرق ﺳﯾﻧوﺳﯽ ﺗﻣﯾز ﻧﯾز‬ ‫از ان اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

دانلود جزوه ی برق اضطراری

دانلود جزوه ی برق اضطراری


آگوست 26th, 2013 | | دسته : تاسیسات
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر