فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» خاویار

دانلود مقاله خاویار

تهية سنتي خاويار از تخمهاي كفال خاكستري از طريق خشك كردن تخمدان آن در مقابل آفتاب از دو هزار سال پيش در اسپانيا معمول بوده است. خاويار مصنوعي كه در حال حاضر به طور ماشيني به عنوان خاويار كفال خاكستري در اين كشور تهيه مي شود به نام «مويول شيكرون» است كه با نام تجارتي اوروكاويار SM به فروش مي رسد در تهية اين خاويار تقريباً 40 درصد تخمهاي كفال خاكستري به كار برده مي شود.

خاويار مصنوعي ديگري از تخمهاي منجمد ولي تازة ماهي آزاد و ماهي هرينگ تهيه مي نمايند. مجموع توليد اين خاويار در حدود 100 تن در سال است كه 25 تن از آن به خارج از كشور صادر مي گردد.

ماهيان خاوياري كه به علت توليد خاويار لذيذ و گرانبها، گروهي از مهمترين ماهيان تجارتي جهان محسوب مي شوند جزء نخستين مهره داراني هستند كه سرسلسلگان آنها در دوران اول زمين شناسي از آغاز دورة كربنيفر در سطح وسيعي از آبهاي روز زمين وجود داشته اند. نتايج حاصل از بررسيهاي انجام شده، گونه هاي موجود را به اجداد قديمي آنها كه 110 تا 125 ميليون سال پيش در دورة كرتاسه زندگي مي كردند منسوب مي نمايند و اين ادامة حيات آنها از زمانهاي بس قديم تا امروز توجه بعضي از متخصصين ديرين شناسي را به خود جلب نموده است.

خاویار

خاویار


ژانویه 8th, 2014 | | دسته : مقاله و پایان نامه
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر