فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» تحلیل محتوا

دانلود مقاله تحلیل محتوا

یکی از رایج ترین فنون تحلیل داده ها در پژوهش کیفی، تحلیل محتوا است. تحلیل محتوا یک فن پژوهشی است که با استفاده از داده ها، استنتاج های معتبر و تکرار پذیری در مورد زمینه و مفاد آن ها به عمل می آورد. وبر این فن را یک روش پژوهش می داند که از طریق برخی شیوه ها، استنتاج های معتبری از متن به عمل می آورد. این استنتاج ها در مورد فرستنده پیام، خود پیام و مخاطبان پیام است. تحلیل محتوا بر مبنای این فرض قرار دارد که واژه های به کار رفته در مصاحبه ها، مشاهده ها و اسناد می توانند تحت مقوله هایی قرار بگیرند که در آن مقوله ها، واژه ها معانی و مفاهیم مشترکی دارند.

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا


ژانویه 16th, 2014 | | دسته : مقاله و پایان نامه
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر