» بهترین جزوه ی آموزش معادلات دیفرانسیل

دانلود جزوه ی دست نویس معادلات دیفرانسیل

یک معادله دیفرانسیل رابطه ای است بین x و تابع y=F(x) و مشتقات متوالی این تابع تا مرتبه ای معین در این صورت مرتبه ی بزرگترین مشتق موجود در معادله ی را مرتبه ی معادله ی دیفرانسیل می گویند . بنابراین صورت کلی یک  معادله ی دیفرانسیل مرتبه nام به شکل زیر است :

F( x , y , y’ , y” , y'”) = 0

منظور از جواب یک معادله ی دیفرانسیل تابعی است مانند y=F(x) به طوری که خود و مشتقاتش در معادله صدق کند . جواب یک معادله دیفرانسیل را انتگرال نیز می گویند . جواب یک معادله ی دیفرانسیل به دو دسته زیر تقسیم می شود:

دانلود جزوه ی معادلات دیفرانسیل

دانلود جزوه ی معادلات دیفرانسیل


شهریور ۹ام, ۱۳۹۲ | | دسته : مقالات کتب ها
مهندس +1 یادت نره !