» اموزش نشستن و نفس گیری در نی نوازی

مهندس +1 یادت نره !