فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» اتصال کوتاه و تاثیر آن بر مشترکین

دانلود مقاله کاهش اثرات اتصال کوتاه بر مشترکین

تعدادی از اصول و قوانین بر سیستم توزیع حکمفرماست . سیستم توزیع باید بتواند با کمترین نوسان ولتاژ و کمترین قطعی برق برای مردم همراه باشد . قطعی های حاصل باید کمترین زمان را داشته و حداقل مشترکین را دربرگیرد . سیستم باید انعطاف لازم را داشته و بتواند توسعه پیدا کند . می دانیم که خارج شدن خط از مدار ، امری اجتناب ناپذیر است . لذا ، نصب سکسیونر ها ، کات اوت فیوزها و ریکلوززر ها در نقاط استراتژیک خط اهمیت بسزایی دارند چرا که به کمک آنها می توان نقطه اتصالی را چه به طور اتوماتیک و یا چه به صورت دستی ایزوله نمود.

دانلود مقاله کاهش اثرات اتصال کوتاه بر مشترکین

دانلود مقاله کاهش اثرات اتصال کوتاه بر مشترکین


دسامبر 1st, 2014 | | دسته : برق قدرت
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر