» آیا میدان های مغناطیسی مضر است؟

مهندس +1 یادت نره !