» آموزش روشن خاموش کردن لامپ و کولر از کامپیوتر

مهندس +1 یادت نره !