دانلود جزوه آموزشی کاربرد متلب در برق

در این جزوه ی 57 صفحه ای که آماده شده در آن به طور کامل با کاربرد نرم افزار matlab و قسمت simulink در برق آشنا خواهید شد . در ابتدای جزوه به مطالب بیس و پایه ای متلب و دستورات و روش های آن پرداخته شده است که در ادامه بحث به قسمت سیمولینک و شبیه سازی مدارات و … ختم می شود.

آموزش سیمولینک

آموزش سیمولینک

همچنین قابل ذکر است که ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ MATLAB‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي، و ﺑﻮﻳــﮋه ﺟـﺒﺮ‬ ﺧﻄﻲ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎم اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻋﺒﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ‪MATrix LABoratory‬‬ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه و ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ آن ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺣــﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎت‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻲ ﻣﺘـﺪاول ﻫﻤﭽـﻮن ‪ C‬و ‪FORTRAN‬‬ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻓﺰوده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻄــﻮري ﻛـﻪ در ﺣـﺎل‬ ﺣﺎﺿﺮ ‪ MATLAB‬ﺑﻪ اﺑﺰار ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ داده ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪسی  ‫و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

 

پسورد فایل زیپ شده : skydoc.ir

    نام فایل : Matlab-simulink(skydoc Ir)
    حجم فایل : 10.4 MiB
    تعداد دانلود : 4159 بار
    پسورد فایل : skydoc.ir
دسامبر 10th, 2013 | دسته : الکترونیک، برق قدرت، کنترل، مخابرات |

نظرات دیگران در مورد این مطلب :
محمد :

سلام.
مطالب خیلی خوب بود. متشکرم.

حمید :

چرا لینک دانلود رو حذف کردین؟
واقعا نیاز دارم به آموزش سیمولینک

Mahdi Admin :

با سلام

لینک ویرایش شد.

arash :

متشکرم خوب بود


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر