دانلود جزوه ی آشنایی با سیستم اعلام حریق

اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ واکثرا ﺗﻮﺳﻂ‬  ‫اﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﺑه ﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎﻳﺪ.‬
‫• در اکﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻴﺘﻮان از وﻗﻮع ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.‬
• و در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ از ﮔﺴﺘﺮش ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.‬

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق


‫ﺣﺮﻳﻖ های ﻣﻌﻤﻮلی ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می شوند:‬

1- حریق های دودزا

که بیش از 80 درصد کل حریق های خانگی را تشکیل می دهند.

2- حریق های شعله ور

 

اکثر تلفات جانی از حریق های دودی می باشد .این تلفات معمولا به دلیل عدم امکان فرار (تخلیه ساختمان) و استنشاق گازهای سمس هنگام حریق به وجود می آید.

آمارها نشان می دهند حدود 80 درصد از حریق های خانگی در اماکن بدون سیستم اعلام حریق رخ داده است و مابقی به علت عدم فعال بودن این سیستم ها و یا طراحی نامناسب سیستم به وجود آمده است.

 هدف از طراحی سیستم های اعلام حریق :

ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ کنترل ،ﺣﺮﻳﻖ‬  ‫را ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ .‬

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت پیشگویی ﺣﺮﻳﻖ را ﻧﺪارد‬.

اﻣﺎ ﺑﺎ هشدار ﺑﻪ ﺳﺎکنین ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮدﻩ‬ ‫وﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺁﺗش ﻨﺸﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫اﻃﻔﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، از پیشرفت ﺣﺮﻳﻖ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي می ﻨﻤﺎﻳﺪ.‬

 

برای مطالعه ی متن فوق جزوه ی پیوست را دالود و مطالعه کنید.

پسورد فایل : skydoc.ir

    نام فایل : Elam-harig(skydoc Ir)
    حجم فایل : 4.4 MiB
    تعداد دانلود : 2157 بار
    پسورد فایل : skydoc.ir
آگوست 24th, 2013 | دسته : تاسیسات |

نظرات دیگران در مورد این مطلب :
pourya :

عالی

احسان‏ ‏كرمانشاهى :

مرسﻻ از زحمات بى دريغ شما واقعا عالي بود


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر