دانلود مقاله آزمایش عایقی ترانسفورماتورها در محل نصب

در پست امروز اسکای داک می خواهیم سه مقاله در زمینه تست مقاومت عایقی ترانسفورماتور ها با عنوان های آزمايش عايقي پست گازي 400 كيلوولت در محل نصب و مقاله دوم را با عنوان آزمايش عايقي ترانسفورماتورها در محل نصب بمنظور افزايش قابليت اطمينان آنها و مقاله سوم با عنوان آزمايش عايقي پس از نصب پست گازيGIS) 400 كيلو ولت نيروگاه گتوند عليا) بر روی سایت قرار دهیم که در ادامه می توانید مقالات مربوط به آزمایش عایقی ترانسفورماتورها در محل نصب را به صورت یکجا از سایت اسکای داک دریافت کنید.

آزمایش عایقی ترانسفورماتورها در محل نصب

آزمایش عایقی ترانسفورماتورها در محل نصب

 

خلاصه مقاله آزمايش عايقي پست گازي 400 كيلوولت در محل نصب :

.

پست هاي گازي پس از نصب بايد تحت آزمايش عايقي قرار گيرند .

براي اين منظور از ولتاژ متناوب، ولتاژ ضربه و يا ولتاژ كليدزني نوساني استفاده مي شود .

با توجه به ولتاژ بالاي لازم براي آزمايش، نياز به حمل تجهيزات نسبتا پيچيده و سنگين به محل مي باشد .

محدوديت هاي ايجاد شده توسط بعضي كشورها در ارسال تجهيزات آزمايش به ايران باعث شد تا به امكانات داخل ايران روي آورده شود .

آزمايشگاه فشارقوي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشكده هاي فني دانشگاه تهران موفق گرديد آزمايش هاي لازم بر روي پست گازي 400 كيلوولت فولاد مباركه را با تجهيزات ساخت انجام دهد .

در اين مقاله ضمن بحث در زمينه روش هاي آزمايش، مراحل انجام آزمايش عايقي پست گازي 400 كيلوولت فولاد مباركه گزارش شده است .

در پست گازي 400 كيلوولت فولاد مباركه، عمليات شكل گيري و آزمايش عايقي نهايي با ولتاژ 515 كيلوولت متناوب با كمك ترانسفورماتورهاي كاسكاد دو پله با جرياني در حدود 1,9 آمپر، يعني تواني در حدود يك مگاولت آمپر با
موفقيت انجام گرفت و در يكي از سه فاز پست، اشكال عايقي بر روي قطعات عايقي مشاهده و برطرف گرديد.

.

خلاصه مقاله آزمايش عايقي ترانسفورماتورها در محل نصب بمنظور افزايش قابليت اطمينان آنها :

.

در مواردي كه يك دستگاه اهميت زيادي براي سيستم برقرساني دارد بايد در نگهداري آن دستگاه دقت زيادي انجام داد .

از جمله بايد با آزمايش ها و اندازه گيريهائي كه بصورت دوره اي يا مداوم انجام مي شود از وضعيت دستگاه اطلاع لازم را بدست آورد و در صورت لزوم در فرصت مناسب نسبت به رفع اشكال اقدام نمود .
يكي از اندازه گيريهائي كه برروي ترانسفورماتورهاي قدرت در محل نصب مي توان انجام داد اندازه گيري تخليه جزئي (Partial discharge) يا كورونا مي باشد .

آزمايش ديگري كه مناسب است براي ترانسفورماتورهاي قدرت انجام گيرد آزمايش اضافه ولتاژ القائي است .

اين آزمايش در مواردي لازم است كه اطمينان كامل به سالم بودن دستگاه نباشد .

تركيب آزمايش اضافه ولتاژ القائي و اندازه گيري تخليه جزئي باعث مي شود تا بسياري از ترانسفورماتورهاي مشكوك دچار صدمه نگردند .

.

خلاصه مقاله آزمايش عايقي پس از نصب پست گازيGIS) 400 كيلو ولت نيروگاه گتوند عليا ):

.

پست هاي گازي علاوه بر آزمايشات كارخانه  پس از نصب نيز تحت آزمايش عايقي قرار مي گيرند.

براي اين منظور ازولتاژهاي متناوب، ضربه و يا كليدزني نوساني استفاده مي شود.

با توجه به ولتاژ بالاي لازم براي آزمايش، نياز به تجهيزات نسبتاپيچيده با رو شهاي خاص خود را دارد.

در اين مقاله ضمن بحث درزمينه رو شهاي آزمايش، مراحل انجام آزمايش عايقي پست گازي 400 كيلوولت نيروگاه گتوند عليا و مسائل بوجود آمده در آن پرداخته شده است.

در پست گازي 400 كيلوولتگتوند عليا، عمليات شك لگيري 300 و 400 كيلوولت و آزمايش عايقي نهايي با ولتاژ 515 كيلوولت متناوب با كمك دستگا هها تست شركت HighVolt باروش رزونانس سري

( استفاده از دو راكتور فشار قوي بطور سري با يكديگر)

و جرياني در حدود 4/9 آمپريعني تواني درحدود /253 مگاولت آمپر با موفقيت انجام گرفت و در هر سه فاز پست، خطاهاي عايقي روي قطعات عايقي مشاهده شد. نهايتا پس از مرتفع كردن خطاها تست ها با موفقيت تكميل شدند.

.

دانلود 3 مقاله فوق با قیمت استثنایی 2500 تومان

توجه کنید که لینک دانلود بعد از پرداخت به صورت آنی برایتان نمایش داده خواهد شد.

.

.

دسامبر 27th, 2014 | دسته : برق قدرت |


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر