دانلود مقاله فرضیه

فرضیه بیانیه ای است درباره ی روابط بین دو یا چند متغیر که برای پاسخ به سوالات پژوهش پیشنهاد می شود. یک فرضیه یک جمله ی خبری است که نتایج مورد انتظار را پیش بینی می کند. به عبارت دیگر فرضیه به توضیح یا پیش بینی رابطه یا تفاوت بین دو یا چند متغیر می پردازد و نتایج مورد انتظار از یک بررسی را بیان می کند.

پژوهش های تجربی سعی در کنترل همه ی شرایط مرتبط دارند که حوادث مورد بررسی تعیین می شود و سپس اثرات آن زمانی که شرایط دستکاری می شود، مورد مشاهده قرار می گیرد. در ساده ترین آن تغییرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد مشاهده قرار می گیرد. به عنوان مثال روابط علت و معلولی. هر چند آزمایش را می توان برای کشف یک رویداد خاص انجام داد، آن ها نیاز به فرضیه ی صورت بندی شده به منظور تعیین متغیرهای مورد آزمایش و چگونگی کنترل و اندازه گیری آن ها در ابتدای تحقیق دارند (Walliman, 2011,p.11). بنابراین فرضیه ها در بررسی هایی که روابط علت و معلولی را در بر می گیرند ضرورت می یابند. پژوهش های تجربی عموما فرضیه دارند به دلیل ماهیت این نوع پژوهش ها، پژوهشگر می تواند بگوید از نتایج تجربه چه انتظاراتی دارد.

فرضیه

فرضیه

فهرست مندرجات

 

مقدمه. 3

مفهوم و تعریف فرضیه. 4

نقش فرضیه در تحقیق علمی و دلایل استفاده از فرضیه. 5

انواع فرضیه. 6

ویژگی های فرضیه. 7

منابع فرضیه. 8

آیا همیشه فرضیه لازم است؟. 9

فرضیه ها در چه مواردی لازمند؟. 9

فرضیه ها در چه مواردی لازم نیستند؟. 10

فرضیه در پژوهش های کمی و کیفی.. 10

شیوه تدوین، نگارش و ارزیابی فرضیه. 10

منابع و ماخذ12

توجه داشته باشید که بعد از پرداخت ، لینک دانلود برای شما فعال خواهد شد.

لینک خرید مقاله فرضیه به قیمت 2000تومان

برای خرید مقاله روی عکس زیر کلیک کنید

buy دانلود مقاله فرضیه

ژانویه 23rd, 2014 | دسته : مقاله و پایان نامه |


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر